Innowacje z natury

Płyty wermikulitowe

plytywermMateriały na bazie wermikulitu ekspandowanego są bardzo efektywne w zastosowaniach związanych z ochroną przeciwpożarową i ogniochronnością.

 

Płyta wermikulitowa ognioodporna PWW TU U26.8-33909284-002:2006 jest ekologicznie czystym materiałem, który wraz z wysoką ognioodpornością łączy w sobie wysokie wskaźniki pochłaniania dźwięku oraz izolacji cieplnej, a ponadto charakteryzuje się właściwościami dekoracyjnymi i nieograniczonym terminem przydatności do użycia.

 

Płyty PWW są lekkie i jednocześnie bardzo wytrzymałe, chemicznie neutralne, obojętne (składają się tylko z nieorganicznych składników), nie mają alkalicznych domieszek i nie zawierają włókien. Dodatkowo płyty w swoim składzie mogą zawierać substancję hydrofobową, dzięki której zredukowane zostaje kapilarne wchłanianie wody.

 

W razie konieczności powierzchnię płyt można zabarwiać emulsją lub farbą. Powierzchnia płyt może być także pokryta warstwą tworzywa sztucznego (standardowego lub niepalnego).

 

W trakcie montażu płyty PWW wzmacnia się za pomocą wkrętów lub kołków z dodatkowym klejeniem. Kolejną zaletą płyt jest fakt, że łatwo poddają się obróbce przy pomocy standardowych, powszechnie dostępnych narzędzi.

 

Płyty PWW są materiałem nieorganicznym, spełniającym wymagania norm przeciwpożarowych, co umożliwia wykorzystanie ich w budownictwie (ochrona przeciwpożarowa ze wskaźnikiem ogniotrwałości do 4 godzin).

 

Wprowadzenie specjalnego dodatku do składu płyty może zredukować wchłanianie wody i zwiększyć wodoodporność wyrobu.
 

W przypadku zmiany technologii tłoczenia płyt jest możliwe osiągnięcie różnych poziomów wskaźników ogniotrwałości.

 

Znaczący wpływ na ostateczną wielkość efektu ogniochronnego ma grubość płyt i sposób ich umocowania w konstrukcji. Zwiększenie grubości płyt do 40-50 mm i ustawienie ich w konstrukcji z buforową warstwą powietrza umożliwia wydłużenie efektu ogniotrwałości o dodatkowe 150-190 minut.

 

OGNIOCHRONA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

 

Stalowe konstrukcje nośne są niepalne, ale w przypadku pożaru materiał podlega działaniu bardzo wysokich temperatur i traci swoje właściwości konstrukcyjne. Już w temperaturze 500°C odporność konstrukcji stalowej na obciążenia i wyginanie znacząco się obniża.
 

Żeby zabezpieczyć odpowiedni, wymagany poziom ochrony konstrukcji nośnych w trakcie pożaru, należy zastosować efektywną ochronę za pomocą płyt PWW.

 

Drewniane konstrukcji nośne zachowują swoją konstrukcyjne właściwości nawet w przypadku pożaru. Drewno jest jednak materiałem łatwopalnym z wysoką szybkością wypalania i z tego powodu takie konstrukcje także wymagają efektywnej obronny przeciwogniowej np. przez zastosowanie płyt PWW.

 

Kolejnymi konstrukcjami budowlanymi wymagającymi efektywnej ochrony przeciwpożarowej są konstrukcje z sufitów podwieszanych stosowane w projektowaniu dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych oraz lokali zagrożenia pożarowego.

NASZE MARKI

Prawa autorskie © www.vermiculite.pl 2015

Facebook