Innowacje z natury

Wermikulit

vermiculiteWermikulit jest ekologicznie czystym minerałem z grupy hydromik. Wermikulit powstaje w skorupie ziemskiej podczas naturalnego procesu wietrzenia biotytu, flogopitu, niektórych chlorytów oraz innych krzemionów zasobnych w magnez.

 

W Polsce nie występują naturalne złoża wermikulitu. Największe znajdują się w Stanach Zjednoczonych (Karolina Południowa, Wirginia, Montana), RPA (Palabora), Chiny (Xinjiangu i Hegbei). Wermikulit również występuje w Argentynie, Australii, Kanadzie, Brazylii, Rosji (na Uralu), Kazachstanie (pole Kulantauskoe w SKO).

 

Najistotniejszą zaletą wermikulitu jest to, że w czasie obróbki wysokotemperaturowej oddaje on zgromadzoną wodę międzypakietową i zwiększa swoją objętość 15-20 razy, przyjmując formę spęczniałych, mineralnych harmonijek. Materiał otrzymany w wyniku takiego procesu jest wermikulit ekspandowany i cechuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury ( do 1200°C ).

 

Wermikulit jest chemicznie obojętny: neutralny na działanie alkaliów i kwasów. Biologicznie odporny: nie rozkłada się i nie gnije pod wpływem mikroorganizmów. Wolny od drobnoustrojów chorobotwórczych, pleśni i substancji toksycznych. Jest odporny na owady i gryzonie.

 

Wermikulit, w zależności od potrzeb, dostępny jest w różnym uziarnieniu (0,5 -16 mm). Wermikulit ekspandowany produkuje się w gęstości od 80 do 130 kg/m³ o wielkości „micron”, „fine”, „super fine”, „medium”, „large”.

 

Zdolność do przyjmowania i oddawania wody, wyjątkowa lekkość, ognioodporność, zdolność do wymiany kationów i inne szczególne cechy minerału powodują, że wermikulit z powodzeniem stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu.

 

 

Wermikulit
Właściwości chemiczne i fizyczne
Skład chemiczny (Mg +2, Fe +2, Fe +3) 3 [(AlSi) 4O10] • (OH) 2 • 4H2OParametry typowe:SiO2: 35,0–41,0%
MgO: 14,5–20,5%
AI2O3: 6,0–11,5%
Fe2O3: 6,0–9,5%
K2O: 3,0–6,0%
P2O5: 0,20–2,0%
CaO: 1,0–4,0%
Mn2O3: 0,05–0,08%
TiO2: 0,6–1,4%
Cr2O3: 0,01–0,15%
CL: 0,0–0,5%
CO2: 0,6–2,5%
F: 0,1–0,5%
Postać występowania krystalizuje się w układzie jednoskośnym
Twardość w skali Mohsa 2–3
Przełam nierówny, blaszkowy
Pokrój kryształów krótkie słupki lub tabliczki o zarysach sześciobocznych
Barwa brązowy, żółto-brązowy, złoto-żółty, brązowy-żółty
Łupliwość doskonała
Rysa biała, żółta, jasna
Połysk perłowy, metaliczny
Gęstość minerału 2,4-2,7 g/cm3
Gęstość ekspandowanego wermikulitu 0,065-0,130 g/cm3
pH 6.8-7.0 (neutralny – lekko zasadowe)
Temperatura spiekania 1260°C
Temperatura rozpadu 1350°C
Temperatura stosowania od -260°C do +1200°C
Rozpuszczalność nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik przewodnictwa ciepła 0,039-0,047 W/mK
Współczynnik absorpcji wody 400-530% (100 g wermikulitu wchłania 400-530 ml wody)

NASZE MARKI

Prawa autorskie © www.vermiculite.pl 2015

Facebook